VIII Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek

14 grudnia 10 naszych uczniów wzięło udział w festiwalu organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym „POMOST”. Impreza odbyła się w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu. Jak zwykle atmosfera była świąteczna i dobry nastrój udzielał się także naszym artystom. Zaśpiewali oni dwie kolędy: Ptaki niby dzwoneczki i Do stajenki. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Gratulujemy!

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: