XVI Biesiada Śląska

XVI Biesiada Śląska organizowana w naszej szkole rozpoczęła się od przywitania pozdrowieniem SZCZĘŚĆ BOŻE wszystkich zaproszonych gości, w szczególności zaś górników z kopalni KWK Centrum Bobrek z Bytomia Górnikom w przededniu ich święta BARBÓRKI, złożone zostały podziękowania za ciężką pracę i ryzyko ponoszone każdego dnia. Tegoroczna biesiada zbiegła się z setną rocznicą Powstań Śląskich – harcerze i górnicy zapalili znicz, jako symbol pamięci tych wydarzeń. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Wydziału Edukacji, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, proboszcz Parafii Świętej Rodziny, rodzice i opiekunowie uczniów

🙂 Gościnnie wystąpiły u nas przedszkolaki z Przedszkola nr 33 z muzyczną inscenizacją patriotyczną oraz podopieczni ośrodka Wędrowiec Występ artystyczno -biesiadny dali uczniowie naszej szkoły oraz zespół folklorystyczny BRYNICA z Miasteczka Śląskiego

Wspólne biesiadowanie w gwarze śląskiej, przy muzyce i tańcach śląskich, w oprawie strojów śląskich, z tradycyjnym regionalnym poczęstunkiem, było żywym spotkaniem z regionalizmem i i kultywowaniem zwyczajów i obrzędów MAŁEJ OJCZYZNY. Organizatorzy przedsięwzięcia dziękują wszystkim zaproszonym gościom oraz wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom, rodzicom, opiekunom za wspólne „berowanie” i kultywowanie tradycji śląskiej.

Dodaj komentarz