Nadzór

Dyrektor Szkoły: mgr Mirosław Wall

Zastępca Dyrektora Szkoły: mgr Marzena Maćkowiak – Simlot

Kierownik Świetlicy: mgr Marcelina Płuciennik

Kierownik Administracji: Iwona Wieczorek

Sekretarz szkoły: Katarzyna Biszczuk

Główna księgowa: Anna Drozdowska