Szkoły ZSSNr 3

W skład ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 W BYTOMIU wchodzą :

Obecnie szkoła kształci dzieci i młodzież niepełnosprawną umysłowo w różnym stopniu (lekkim oraz głębszym), na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

Misją szkoły jest:

rewalidacja uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębszym,

  • dążenie do ich możliwie pełnego rozwoju, w miarę indywidualnych możliwości   każdego   z   nich,   w   sferze   emocjonalnej,   etycznej, moralnej i społecznej poprzez: rozwijanie sił biologicznych najmniej uszkodzonych, wzmacnianie i usprawnianie uszkodzonych sfer, wyrównywanie i zastępowanie deficytów rozwojowych, dbałość o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo uczniów, krzewienie zdrowego stylu życia w szkole i środowisku lokalnym.